✔  BEZPŁATNA DOSTAWA W 24h       ✔   14 DNI NA WYGODNY ZWROT

Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych w sklepie internetowym modelove.pl (dalej również "Sklep Internetowy"). Administratorem Sklepu Internetowego jest firma Equal Group Miłosz Hyżak z siedzibą w Gnieźnie, os. Kazimierza Wielkiego 49/8, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP 784-227-09-27, REGON 302106207.

1.2. Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”).

1.3. Administrator Sklepu Internetowego dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania i ochrony prywatności Klientów sklepu poprzez dobór środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę przetwarzanych danych.

1.4. Administratorem Danych Osobowych jest firma Equal Group Miłosz Hyżak z siedzibą w Gnieźnie (os. Kazimierza Wielkiego 49/8), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP 784-227-09-27, REGON 302106207. W sprawie Państwa danych osobowych można kontaktować się mailowo (sklep@modelove.pl), telefonicznie (801-011-262 / (61) 642-91-72) lub za pomocą poczty tradycyjnej (adres siedziby firmy).II. Jakie dane zbiera Sklep Internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

2.1. Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. 

2.2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów. 

2.3. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie. 

Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania plików cookies są zawarte na podstronie: Polityka dotycząca cookies.

2.4. Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi. III. Jakie dane zbiera Sklep Internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów oraz w jakim celu?

3.1. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem strony internetowej oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w Sklepie Internetowym:

 1. nazwisko i imię,
 2. adres zamieszkania / dostawy
 3. adres poczty elektronicznej,
 4. numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji lub zakupu w ramach Sklepu Internetowego.


3.2. Cele przetwarzania danych osobowych Klientów przez Administratora danych osobowych to w szczególności:

 1. wykonanie umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów,
 2. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji
 3. wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych,
 4. prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów,
 5. prowadzenia działań marketingowych,
 6. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich

3.3. Czas przetwarzania danych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Państwa.
Dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych, dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych.
Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Sklep internetowy - dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

3.4. Newsletter

O ile wyrażą Państwo na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celu wysyłki wiadomości marketingowych dotyczących sklepu. Dane przetwarzane będą zgodnie z Polityką prywatności sklepu, w szczególności osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.IV. Udostępnienie informacji

4.1. W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów:

- Przewoźnicy (Poczta Polska S.A., DPD Sp. z o.o i InPost Paczkomaty Sp. z o.o.) - w celu dostarczenia zamówionych produktów do Państwa

- Dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Sklepu internetowego np. w celu realizacji zamówienia, firmom świadczącym usługi pakowania i realizacji zamówień (F.H.U. VMP z siedzibą w Krakowie) - w celu realizacji złożonych zamówień

- Operatorzy płatności automatycznych (PayU, PayPal) - w celu zarejestrowania we właściwy sposób Państwa wpłat

- Podmioty świadczące usługi księgowe

- Podmiotom świadczącym usługi informatyczne, w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu internetowego (IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin)

- Dostawcom oprogramowania umożliwiającego wysyłkę newslettera


4.2. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.V. Środki techniczne i zabezpieczenia.

5.1. Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i strony internetowej w celu ochrony Państwa danych (m.in. hasła dostępowe i loginy, zabezpieczenia antywirusowe).

5.2. Dane osobowe nie będą również udostępniane osobom nieuprawnionym, a Sklep Internetowy nie będzie wykorzystywał danych w innych celach niż te, które zostały wskazane w niniejszej Polityce Prywatności.

5.3. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia SSL, które zabezpiecza Państwa dane. Ponadto certyfikat SSL został zastosowany również na wszystkich stronach sklepu, w tym na stronach związanych z rejestracją lub pobieraniem Państwa danych osobowych.

5.4. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.VI. W jaki sposób mogą Państwo korzystać z przysługujących praw?

6.1. Mają Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Sklepu Internetowego, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomną Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: sklep@modelove.pl.

6.2. Na podstawie RODO przysługuje Państwu prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 4. żądania przenoszenia danych osobowych,
 5. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych np. w celu otrzymywania informacji handlowych
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora Danych Osobowych ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż dotyczące jej przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).

VII. Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu Internetowego i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep Internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać.


VIII. Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: sklep@modelove.pl lub Administratorowi Danych Osobowych. 


W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.


pixel